İşlənmiş qoruyucu vasitələrin(maska, əlcək) düzgün utilləşdirilməsi

İşlənmiş  qoruyucu  vasitələrin(maska, əlcək)  düzgün  utilləşdirilməsi

 

İnfeksion  xəstəliklərdə  istifadə  olunmuş  qoruyucu  vasitələrin  utilləşdirilməsi - onların zərərsizləşdirilməsi    yaxud  yenidən  dezinfeksiya  edilib  istifadəyə  yararlı  vəziyyətə  salınması  deməkdir

COVİD-19  və  eləcə    digər  infeksion  xəstəliklərdə  istifadə  olunan  qoruyucu  vasitələr

1)Maska- xüsusilə  tənəffüs  infeksiyalarında  hava-damcı  yolu  ilə  keçən  mikrobların  ağız    buruna  təmas  etməsinin  qarşısını  alır

2)Əlcək- infeksiyanın  təmas  yolu  ilə  keçməsinin  qarşısını  alır 

3)Xüsusi  kombinezon  geyimləri infeksiyanın  bütün  bədən  səthinə  təmasının  qarşısını  almaq  üçün  istifadə  olunur

4)Qoruyucu  gözlüklər- sadəcə  maska    əlcəklər    infeksiyadan  qorunmaq  üçün  yetərli  deyil. Çünki  mikroblar  gözlərə    təmas  edərək  oradan  gözyaşı  kanalı  ilə  buruna  keçib  xəstəlik  törədə  bilər.  Buna  görə    qoruyucu  gözlüklərdən    istifadə  etmək  lazımdır

Tibbi  maskaların  utilləşdirilməsi

•Respirator  tipli  N95  maskalarında filtr  olduğuna  görə  mikrobların  95%  tənəffüs  yollarına  keçməsinin  qarşısını  alır.  3  gündən  artıq  istifadə  oluna  bilməz.  Respirator  maskaları  çıxardıqdan  sonra  onu evə  aparmaq  olmaz   ya xəstəxana  şəraitində  xüsusi  vasitələrlə  dezinfeksiya  etmək  lazımdır

Məsələn

•Mikrodalğalı  sobada  70.0 C temperaturda 

30  dəq  saxlanılmaqla

•Ultrabənövşəyi  şüalarla(254 nm)  30 dəq  müddətində  dezinfeksiya  edilməsi

•İsti  su  buxarı  ilə  10  dəq  zərərsizləşdirmə

•Qatı  spirt    xlor  məhlulu  ilə dezinfeksiya  etmək

•Qoruyucu  gözlüklər  istifadədən  sonra  qatı  spirt  məhlulu  ilə  dezinfeksiya  edilməlidir

Lateks    Vinil  əlcəklər

•Lateks. Ən  çox   kauçuk  bitkisindən  əldə  edilir , kauçuk  hava  ilə  təmasda    qatılaşmaq  xüsusiyyətinə  malikdir. Məhz  bu  xüsusiyyətinə  görə  lateksdən  daha  çox  əlcək  istehsalında  istifadə  olunur

•Vinil  əlcəklər polivinilxlordandər. və  lateksə  qarşı  allergiyası  olan  şəxslər  üçün  nəzərdə  tutulub    Lateks , vinil  əlcəklər  və xüsusi kombinezonlar birdəfəlik  istifadə  üçün  nəzərdə  tutulub